Nhà trọ, phòng trọ cho thuê toàn quốc

Có 6,825 nhà trọ
Thật không may, không có nhà phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn.
Hãy thử xem các nhà trọ được gợi ý cho bạn dưới đây:
Bạn chưa lưu nhà trọ nào.
Quay lại trang chủ và tìm nhà phù hợp
14
P.3, Bình Thạnh
20m²
7.5 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: 10 tr/tháng 7.5 tr/tháng + Diện tích phòng: 20m2

6 ngày trước
66
P.Đa Kao, Quận 1
20m²
16.6 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 16.6 tr/tháng + Diện tích phòng

6 ngày trước
9
P.2, Tân Bình
20m²
2.5 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 2.5 tr/tháng☆ 3 tr/tháng + D

6 ngày trước
11
P.24, Bình Thạnh
40m²
5.7 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 5.7 tr/tháng + Diện tích phòng: 40m2

6 ngày trước
38
P.4, Tân Bình
11m²
900 nghàn

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 1.3 tr/tháng☆ 1.4 tr/tháng☆

6 ngày trước
19
P.3, Tân Bình
18m²
5.5 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 5.5 tr/tháng☆ 6.5 tr/tháng☆

6 ngày trước
6
P.15, Tân Bình
30m²
5.5 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 5.5 tr/tháng + Diện tích phòng: 30m2

6 ngày trước
31
P.13, Quận 3
25m²
7.5 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 7.5 tr/tháng☆ 8.5 tr/tháng +

6 ngày trước
11
P.2, Quận 3
25m²
7.2 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 7.2 tr/tháng☆ 9 tr/tháng + D

6 ngày trước
18
P.2, Tân Bình
30m²
7 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 7 tr/tháng + Diện tích phòng: 30m2

6 ngày trước
25
P.Đa Kao, Quận 1
25m²
5 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 5 tr/tháng☆ 5.5 tr/tháng☆

6 ngày trước
43
P.15, Quận 10
14m²
5.5 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 5.5 tr/tháng☆ 5.7 tr/tháng☆

6 ngày trước
3
P.11, Gò Vấp
30m²
6.8 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 6.8 tr/tháng + Diện tích phòng: 30m2

6 ngày trước
14
P.Thảo Điền, Quận 2
30m²
6 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 6 tr/tháng☆ 6.3 tr/tháng☆

6 ngày trước
3
P.Bình An, Quận 2
30m²
7 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 7 tr/tháng + Diện tích phòng: 30m2

6 ngày trước
15
P.1, Quận 11
38m²
7.5 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 7.5 tr/tháng☆ 7.565 tr/tháng

6 ngày trước
10
P.1, Gò Vấp
30m²
4.3 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 4.3 tr/tháng + Diện tích phòng: 30m2

6 ngày trước
6
P.1, Quận 8
25m²
5 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 5 tr/tháng + Diện tích phòng: 25m2

6 ngày trước
7
P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1
50m²
9.9 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 9.9 tr/tháng + Diện tích phòng: 50m2

6 ngày trước
10
P.21, Bình Thạnh
10m²
3 triệu

+ Phòng mới, Phòng đẹp xây có nội thất giờ giấc tự do, không chung chủ, ở được nhiều người.+ Phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình, và những người đi khám chữa bệnh hiếm muộn, và người nước ngoài ở.+ Vị trí thuận tiện đi lại các quận trong thành phố.+ Giờ giấc tự do. + Giá: ☆ 4.8 tr/tháng☆ 5.3 tr/tháng +

6 ngày trước